Possiblement forma part més d’una noticia que d’una opinió, però les 25 empreses que formen part d’Innova mereixen fer una lectura ràpida més enllà.

La posada en marxa d’aquest conjunt de serveis ha estat una aposta tant del Gremi com de Ceticgraf, ja que era necessari estructurar d’alguna manera el núvol que és la innovació. Tot i que actualment innova sols és un embrió que creix dia a dia, l’èxit de tenir 25 empreses que ja poden dur el logotip d’Innova permet veure que realment el sector gràfic no és un sector estancat sinó que evidentment hi ha una preocupació per a innovar, invertir i mantenir el nivell de competitivitat.

En aquest poc temps de vida, Innova ha signat dos acords de col·laboració amb dos dels centres més importants catalans, LEITAT i CETEMMSA, dels quals s’espera incentivar la investigació i la innovació al sector gràfic. D’altra banda també ha establert acords per a oferir productes i serveis que facilitin la posada en marxa de sistemes multimèdia que potenciïn la impressió amb preus especials.

L’objectiu inicial d’introduir les eines innova s’ha complert, però ara falta mantenir-lo al nivell exigit per les empreses per tal de ser el servei d’innovació per excel·lència del sector, oferint la informació més actualitzada de manera àgil i ajudant a totes aquelles empreses que requereixin assessorament. Aleshores la pregunta seria: què creieu que pot ajudar-vos més per innovar?

Respón

Deus estar logegat per publicar un comentari.