A una setmana vista de la fira Graphispag és moment d’analitzar el que des d’una òptica tècnica es va poder observar a la fira 2011.

L’edició d’aquesta fira ha resultat força escassa, ja que per una banda alguns dels fabricants importants no hi van assistir i per l’altra, les maquinàries mostrades eren força reduïdes. Les maquinàries, a més de ser petites, tampoc es mostraven en funcionament amb l’assiduïtat d’altres fires. Tot i això si que s’hi trobaven estands grans i amb ganes de fer pública aquesta maquinària, tant en el pavelló de digital com en el pavelló del gràfic en general.

Si ens basem en números, i gràcies a les dades exposades per Graphispag, el resultat és el següent: 80.000 visitants al saló (Graphispag + Sonimagfoto), 668 marques presents a Graphispag i més de 40 tallers i conferències. Aquestes dades ens donen una visió força optimista del saló, de manera que ha estat força visitat per les empreses del sector i d’altres provinents d’arreu del món.

Observant atentament la maquinària s’observa que els equips tracten, com sempre, de reduir les despeses i augmentar la capacitat de producció. Tot i això, i per tal d’enfocar l’anàlisi en temes més originals, s’analitzarà les tendències observades per les grans marques, les quals coincideixen en un punt: diversificar la oferta de l’empresa impressora. L’objectiu per tant de les empreses fabricants de maquinària ha esdevingut millorar la impressió sobre suports que van més enllà del paper.

Trobem el cas de impressores d’HP les quals han donat especial importància a la impressió del làtex, ideal per a superfícies irregulars (per exemple, publicitat en vehicles). La millora respecte el ja existent? Ara l’impressora permet imprimir amb major definició sobre aquest tipus de superfície per tal que, un cop aquesta es trobi adherida, la diferència entre els colors de la zona més llisa i la zona més deformada no siguin visibles. A més, el material exposat permetia retornar al seu estat original després d’aplicar-li una deformació important (sempre que s’hi apliques calor, més o menys 90ºC). Aquesta millora en quan a les deformacions i colors dona unes sortides importants sobre camps com la decoració, el marketing, el gran format, etc.

El cas d’AGFA anava més encarat a la impressió sobre suports rígids gruixuts (a part dels suports flexibles habituals millorats). En aquest cas la impressió es duia a terme sobre diferents tipus de cartronet o Polimetacrilat (PMMA), atrevint-se a realitzar projectes de mobiliari i decoració basats en aquests materials.

La primera lectura que se n’obté, per tant, de les grans marques és la necessitat de mirar més enllà de la impressió tradicional per tal d’ampliar el mercat cap a d’altres productes. En aquest sentit, la responsabilitat de trobar nínxols de mercat passa a recaure sobre l’empresa, mentre que darrera sap que els fabricants de maquinària responen amb un seguit de solucions. Caldria doncs saber fins a quin punt aquests nínxols són explotables i si la diversificació de producte va contra l’especialització que tants cops és exigida des del punt de vista empresarial.

Respón

Deus estar logegat per publicar un comentari.