Sovint la innovació va lligada principalment a la innovació de producte, deixant enrere la vinculada amb la de procés. Se’ns dubte aquesta també cal tenir-se present ja que establirà la base productiva de la nostra empresa, fent-la més o menys competitiva.

El nostre sector sovint ha estat vinculat amb aquesta innovació de procés lligant-la amb maquinària nova i sofisticada. Qui no ha comprat aquella nova maquinària que (ara si) permetrà produir un nou producte que menjarà tanta quota de mercat? Així sovint es veu la compra de maquinària com la solució a tot una sèrie de problemes.

El cas és que existeix una innovació de procés que no va gens vinculada a cap compra de maquinària i que possiblement si que farà destacar-nos per sobre la resta de competidors. Aquesta innovació consisteix bàsicament en fer de la nostra empresa la millor, explotant els seus punts forts i destacant aquells punts dèbils per a solucionar-los, fent un procés millorat on es veurà de manera més clara com i on innovar.

Per a arribar a aquest punt d’excel·lència productiva hi ha diferents maneres de fer-ho, però sens dubte la més exitosa a nivell industrial en la història recent ha estat el Lean Manufacturing. El Lean és una filosofia que agrupa diverses eines que ajuden a aconseguir un procés totalment eficaç, millorant el procés fent front a realitats desagradables ja que els defectes queden tant a la vista que reparar-los és obligatori.

Aquesta eina és de fàcil implantació econòmica, ja que no requereix esforços ni instal·lacions especials per començar, però si que requereix esforç, persistència i acceptació per part de la direcció de l’empresa. Tot i això, el resultat d’aquest esforç sempre és satisfactori, en menor o major mesura (acostuma a ser equivalent a l’esforç realitzat).

Després de visitar força empreses cal tenir una cosa clara: les necessitats del dia a dia, el recorregut històric de l’empresa i un sistema basat en illes productives fa que l’empresa incorri en un desordre ineficient. Si a tot això hi sumem en determinats casos un mal plantejament inicial logístic, un sistema de trasllat de materials no calculat per les necessitats existents i fins i tot alguns sistemes basats en improvitzacions puntuals (apagar focs) el resultat és una empresa amb un gran marge de millora.

I per què ho considerem innovació?

Principalment perquè destapar els punts febles suposa un plantejament de recerca de solucions, algunes de les quals poden suposar innovacions dins del sector. Cal tenir present que quan tot funciona ningú millora.

Per tal de millorar tots aquests problemes, des de Ceticgraf es disposa de noves eines per a la millora productiva: el PrintLean. Per més informació sobre què consisteix us deixem el vídeo amb la darrera conferència realitzada el 24 de Febrer al Gremi.

Conferència PrintLean

Respón

Deus estar logegat per publicar un comentari.