El principal objectiu és la dinamització del sector cap a un entorn d’innovació contínua. No solament és necessari presentar nous productes al mercat o millorar els processos sinó que aquests han d’incloure les tecnologies més avantguardistes disponibles actualment.

Per tant, Innova neix com un servei que té com a principals objectius:

  • Fer més fàcil la transferència de tecnologia des del sector de recerca i innovació a l’empresa gràfica.
  • Permetre la arribada amb major fluïdesa de productes que obrin mercats o suposin innovacions radicals.
  • Externalitzar el servei de disseny de productes permetent a les empreses centrar-se més en el dia a dia i no tan en el desenvolupament de nous productes.
  • Permetre a l’empresa distingir-se com a entitat innovadora en base a criteris determinats i públics.
  • Trobar eines de finançament de projectes a través de subvencions públiques.
  • Millorar les relacions entre les empreses i els Centres tecnològics per tal d’iniciar projectes comuns d’àmbit nacional i europeu.
  • Millorar el net-working entre entitats innovadores