Serveis i tarifes orientatives

Innova aplega el conjunt de serveis basats en la innovació del sector. Aquests són:

 • Disseny de productes o nous processos de fabricació:
  El disseny de nous productes i processos esdevindrà clau per ser diferencial enfront la resta. Hi ha dues maneres per a que l’empresa ho pugui adoptar:
 1. Interessant-se per algun dels productes oferts per Innova (disponibles en l’apartat “Productes oferts”)
 2. Posant-se en contacte directament amb innova determinant les necessitats concretes o les idees per un nou producte
 • Aplicacions d’innovació determinades
  Inclusió d’innovacions fetes per entitats de recerca dins d’aquests nous productes o processos. Això permetrà obtenir productes o processos d’alt valor afegit.
 • Gestió de la recerca entre empreses i universitats/centres tecnològics:
  A través d’Innova, les empreses poden aproximar les seves postures amb les de les entitats de recerca, aconseguint entrar en projectes d’innovació amb poder sobre els productes finals obtinguts. Aquests projectes, a més de la publicitat que generen, permeten desgravacions fiscals o la obtenció d’ajudes de la Generalitat o l’Estat.
 • Tramitació de subvencions:
  Constant informació de l’estat de subvencions en procés. Davant d’un nou projecte basat en la innovació, Innova ofereix la possibilitat de tramitar una subvenció. El cost d’aquest servei tan sols s’exercirà davant de la obtenció de la subvenció.
 • Certificació d’empreses com a entitats innovadores:
  A través de la corresponent auditoria, l’empresa pot obtenir l’etiqueta Innova que l’acredita com a empresa innovadora. Aquesta acreditació presenta un alt valor afegit dins de la imatge de l’empresa. La contractació d’aquest servei suposa la visita d’un auditor a l’empresa que, prèviament informats, repassarà determinats punts de la gestió i trajectòria de l’empresa. També permetrà avaluar possibles projectes que poden millorar-se, ser subvencionats o fins i tot coincidir amb línies d’investigació obertes.

 • Visites de consultor especialitzat en innovació
  La visita del consultor permet millorar la organització des d’un punt de vista de la innovació, sistematitzant-la o avaluant els actuals projectes que té l’empresa per tal de buscar sinergies amb línies d’investigació o subvencions obertes. La visita, per tant, permet que l’empresa identifiqui els seus objectius a mig i llarg plaç de manera que puguin complementar-se amb projectes d’innovació amb alt grau de valor afegit.
 • Millores de comunicació entre entitats innovadores a través de mitjans on-line
  A través dels serveis que permet aquesta web, les empreses poden millorar el seu networking dialogant entre elles o amb les organitzacions vinculades a la innovació. A més, permet fer difusió de totes aquelles novetats o noticies destacables.
 • Creació de grups de treball per al desenvolupament noves tecnologies
  Les empreses interessades tindran la opció de estar incloses dins de grups de treball que tindran per objectiu la recerca de millores determinades.

Les tarifes orientatives (hi ha serveis que poden canviar molt segons la seva complexitat) són les següents:

Serveis Preus agremiats Preus no agremiats
Subscripció

-

200 €

Subscripció VIP

200 €

600 €

Etiqueta Innova

500 €

1.500 €

Transferència de producte sense innovación (*)

500 €

1.500 €

Adaptació de producte a empresa (*)

1.000 €

3.000 €

Cost hora de visita consultor (**)

50 €

150 €

(*) Tant la transferència com la adaptació del producte poden patir variacions depenent de la dificultat del projecte

(**) Els costos de desplaçament no s’inclouen en el preu