Les empreses adherides a Innova són les següents:

- Amcor

- Anglofort

- Cabero SA

- Embasa

- Enerbus

- Fundació Ampans

- Gestió Digital

- Gràfiques Bigas

- Gràfiques Garrell

- Gràfiques Marcet

- Gràfiques Ortells

- Gràfiques Solà, SL

- Imprempta Suñer

- Imprés Grup

- Ineta SA

- Liberdúplex

- M quatre arts gràfiques

- Offset Infanta

- Plastificats Joelplas SL

- Prismàtic

- Producción y Creación Integral  Gráfica

- T.G.B., SA

- Vilar Proyectos y Acciones editoriales

- XB Céltica Papel