Com es pot innovar?

Opció 1:

Responent a les ofertes realitzades per innova. L’empresa pot:

  • Adquirir productes o processos de manera exclusiva o comuna, els quals es poden adaptar als seus mitjans productius.
  • Mostrar interès per a projectes oferts per tal d’iniciar-los amb les entitats vinculades.

Opció 2:

Adreçant-se directament a Innova i determinant la seva necessitat, per tal de tractar-la amb els mitjans disponibles i acabar obtenint un projecte o prototip que pugui ser finalment fabricat en sèrie com a producte.