www.centretecnologic.com

Des del Centre Tecnològic podem dur a terme la tramitació o control de qualsevol projecte que realitzeu, a més de assessorar-vos en tot moment sobre si existeix alguna mena de finançament sobre els projectes que este realitzant.
El servei de tramitació d’ajudes permet que des del Centre es realitzi tot el seguiment i redacció d’informes. El cost d’aquest servei tan sols es fa efectiu en cas de que el projecte sigui guanyador d’alguna mena de subvenció. Per a finançament, aquest servei no està disponible.